Nuo 18

Šie puslapiai skirti tik suaugusiesiems. Prisijungdami patvirtinate, kad jums yra ne mažiau kaip 18 metų.

Kategorijos

Naujienlaiškis

Atšaukimo politika - teisė atšaukti užsakymą

 

 

Vartotojai turi teisę atsisakyti sutarties pagal šias nuostatas:

 

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per keturiolika dienų nenurodydami priežasties.

Atšaukimo laikotarpis yra keturiolika dienų nuo tos dienos, kai

  • dienos, kai jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, perėmė prekes arba perėmė prekes, jei užsisakėte vieną ar daugiau prekių kaip vienodo užsakymo dalį ir prekės arba prekės pristatomos vienodai;

  • tą dieną, kai jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, atsiėmė arba perėmė paskutines prekes, jei užsakėte kelias prekes kaip vieningo užsakymo dalį ir prekės pristatomos atskirai;

  • kai jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, perėmė paskutinę siuntą arba paskutinę prekę, jei užsakėte prekes, kurios pristatomos keliomis siuntomis arba prekėmis;

Jei taikoma daugiau nei viena iš pirmiau nurodytų alternatyvų, atsisakymo nuo sutarties terminas nepradedamas skaičiuoti tol, kol jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, neperima paskutinės prekių siuntos arba paskutinės dalies siuntos ar vieneto.

Kad galėtumėte pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties turite informuoti mus, ME0 Vertriebsgesellschaft, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Vokietija, tel. +49 2366 5005-00; faksas: 02366 / 5005-10, e. paštas: info@meo.de, pateikdami aiškų pareiškimą (pvz., paštu, faksu arba e. paštu išsiųstą laišką). Kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad pranešimą apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties išsiųstumėte iki sutarties atsisakymo termino pabaigos. Pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba kitą aiškų pareiškimą galite užpildyti ir pateikti mūsų interneto svetainėje http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php, taip pat elektroniniu būdu. Jei pasinaudosite šia galimybe, nedelsdami (pvz., el. paštu) atsiųsime jums patvirtinimą apie tokio atšaukimo gavimą.

Atšaukimo pasekmės

Jeigu jūs atšaukiate šią sutartį, mes nedelsdami, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai gavome pranešimą apie sutarties atšaukimą, grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą nei pigiausias mūsų siūlomas standartinis pristatymas). Šiam grąžinimui atlikti naudosime tas pačias mokėjimo priemones, kurias naudojote pirminiam sandoriui, nebent su jumis aiškiai susitarta kitaip; jokiu būdu už šį grąžinimą iš jūsų nebus imamas mokestis.

Mes galime atsisakyti grąžinti pinigus, kol negausime prekių atgal arba kol nepateiksite įrodymų, kad grąžinote prekes, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. Prekes mums turite grąžinti arba perduoti nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai mums pranešate apie šios sutarties nutraukimą. Termino laikomasi, jei prekes išsiunčiate nepasibaigus keturiolikos dienų laikotarpiui. Jūs apmokate tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

Jūs turite sumokėti už bet kokį prekių vertės sumažėjimą tik tuo atveju, jei šis vertės sumažėjimas atsirado dėl prekių tvarkymo, kuris nėra būtinas prekių būklei, savybėms ir veikimui patikrinti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teisė atsisakyti sutarties netaikoma nuotolinėms sutartims

  • dėl prekių, kurios nėra surenkamos ir kurių gamybai lemiamą reikšmę turi individualus vartotojo pasirinkimas ar apsisprendimas arba kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeniniams poreikiams, pristatymo;

Teisė atsisakyti sutarties prieš terminą nustoja galioti nuotolinės prekybos sutartims dėl

  • dėl užplombuotų prekių, kurių negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos sumetimų, pristatymo, jei jų plomba buvo nuimta po pristatymo;

  • dėl prekių pristatymo, jei jos dėl savo pobūdžio buvo neatskiriamai sumaišytos su kitomis prekėmis po pristatymo;

Prašome vengti pažeidimų ir užteršimo. Jei įmanoma, prašome grąžinti mums prekes originalioje pakuotėje su visais priedais ir su visomis pakuotės sudedamosiomis dalimis. Jei reikia, naudokite apsauginę išorinę pakuotę. Jei nebeturite originalios pakuotės, pasirūpinkite tinkama apsauga nuo transportavimo pažeidimų naudodami tinkamą pakuotę, kad išvengtumėte pretenzijų dėl žalos, atsiradusios dėl nekokybiškos pakuotės. Atkreipkite dėmesį, kad šios sąlygos nėra būtina sąlyga, kad būtų galima veiksmingai pasinaudoti teise atsisakyti sutarties.

Atšaukimo forma

Atšaukimo pareiškimui galite atsisiųsti mūsų atšaukimo formos pavyzdį arba pasinaudoti mūsų internetine atšaukimo forma. Atkreipkite dėmesį, kad šios formos naudojimas nėra būtina sąlyga, kad būtų galima veiksmingai pasinaudoti teise atsisakyti sutarties.